TINEKANAN
0 Colour Pages & 100 B/W Pages
Kategori: Novel
Harga: Rp 35000

Tinekanan, nyaritakeun lalampahan dua rumaja nu karék lulus ti sakola tingkat SMA, duanana pada cinta ti keur kelas 1 kénéh, ngan teu wasa pikeun ngedalkeun kahayangna séwang-séwangan, nyaéta Budi Setia Putra jeung Néng Sumarni Wahyuningsih.

 Budi boga pamikiran pamohalan cintana bakal ditarima ku Néng Sumarni téh sabab jauh tanah kalangit, Néng Sumarni mah turunan ménak sedengkeun Budi  mah urang kampung bari kolotna ogé tiba ukur bulu taneuh.

 You May Also Like
 

Review
 
No review yet. Be the first to review this book!

Write A Review
 
Name
 
Email
 
Review
Captcha